Tot ce trebuie sa stii despre taxele vamale.


Notiune

Baza legala

Mod de calcul

Noțiuni generale 

Taxele vamale exprimă interesele specifice de politică comercială ale fiecărei țări și, din trăsăturile generale pe care le prezintă, pot fi încadrate în categoria impozitelor. Astfel, persoanele fizice și juridice efectuează o plată pentru serviciile ce le sunt prestate de către instituțiile publice. 

Taxele vamale sunt acele prelevări bănești, percepute de către stat în momentul în care mărfurile trec granițele țării, respectiv în vederea importului, exportului sau tranzitului.

Totalitatea taxelor vamale într-un stat sunt cuprinse în tariful vamal. Altfel spus, taxele vamale de import se determină pe baza tarifului vamal de import al României, care se aprobă prin lege.

! Tariful vamal de import al României este, de la 1 ianuarie 2007, Tariful Vamal Comun al Uniunii Europene și cuprinde lista taxelor vamale aplicate pe fiecare linie tarifară importurilor din țări terțe, de către toatele statele membre ale Uniunii Europene.

Taxele vamale sunt identice în orice punct de intrare a mărfurilor în teritoriul vamal constituit al UE.

Baza legală

Ce este tariful vamal?

Tariful vamal este un catalog care cuprinde nomenclatorul produselor supuse impunerii vamale și taxa vamală percepută asupra fiecărui produs sau grupe de produse. Ca atare, pentru fiecare categorie de produse există un cod de identificare (codul mărfurilor) menționat în Nomenclatura Combinată în funcție de care taxele vamale sunt fixate.

De unde pot afla codul mărfurilor?

TARIC este o bază de date destinată să indice dispozițiile legale UE aplicabile (măsuri tarifare şi netarifare) pentru un anumit produs, atunci când acesta este importat pe teritoriul vamal al UE sau, după caz, când acesta este exportat către ţări terţe.

TARIC se bazează pe Nomenclatura Combinată (NC – codificare la 8 cifre) care constituie nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun, utilizată în procesul de vămuire a mărfurilor precum şi pentru întocmirea statisticilor de comerţ al Uniunii cu ţări terţe (EXTRASTAT) şi a statisticilor de comerţ între Statele Membre (INTRASTAT).

Cum se determină suma pe care trebuie să o plătesc?

Taxele vamale se aplică la valoarea în vamă declarată pentru fiecare fel de marfă.

 • la care se adaugă orice taxe, impozite, comisioane şi alte taxe datorate în afara României, precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care urmează a fi percepută.
 • baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuieli de ambalare, transport şi asigurare, care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România, precum şi cele care decurg din transportul către alt loc de destinaţie din Uniunea Europeană, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator. Primul loc de destinaţie a bunurilor îl reprezintă destinaţia indicată în documentul de transport sau în orice alt document în baza căruia bunurile sunt importate în România ori, în absenţa unei astfel de menţiuni, primul loc de descărcare a bunurilor în România.

⇒ Care sunt taxele vamale aplicabile?

Sunt cele prevăzute în Tariful vamal de import al României, în vigoare la data înregistrării declarației vamale de import la Biroul vamal.

⇒ Ce este declarația vamală de import?

Este actul juridic întocmit de operatorul economic care, prin înregistrarea la biroul vamal, este acceptat de autoritatea vamală și declanșează operațiunea de vămuire.

⇒ Ce se întâmplă dacă după înregistrare intervin taxe vamale mai favorabile?

Operatorul economic trebuie să solicite autorității vamale acordarea acestei taxe. Acest principiu se aplică pe toată perioada operațiunii de vămuire.

⇒ Când devine scadentă obligația de plată a taxei?

La momentul validării declarației vamale.

⇒ Cum se încheie această procedură?

Prin aplicarea liberului de vamă.

Exemplu

Spre exemplu, dacă doresc să achiziționez din China păpuși decorative, îmbracate în așa fel încât să reprezinte folclorul caracteristic al țării de origine, lucrate manual, voi proceda astfel:

 1. Accesez http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=ro&SimDate=20170421#.
 2. La câmpul „Codul mărfurilor” click „Căutare”. Cu titlu de exemplu, voi accesa Secțiunea XX – Mărfuri și produse diverse, iar mai apoi Capitolul 95- jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora.
 3. Din diferitele categorii de mărfuri afișate aleg – triciclete, trotinete, automobile cu pedale și jucării similare cu roți; landouri și cărucioare pentru păpuși; păpuși; alte jucării; minimodele și modele similare pentru divertisment, animate sau nu; jocuri enigmistice (puzzle) de orice fel.
 4. Observ că în câmpul de căutare s-a generat automat codul acestei categorii de mărfuri și voi introduce țara de origine – China (CN).
 5. Click „Caută măsuri”.
 6. La momentul de față pentru codul mărfurilor 9503000000 am un întreg desfășurător din care urmează să aleg categoria care mă interesează.
 7. Pentru păpuși decorative, îmbracate în așa fel încât să reprezinte folclorul caracteristic al țării de origine, lucrate manual codul mărfii este 9503 00 21 10. Dând click pe acesta, pe lângă diverse măsuri și restricții este prevăzută și taxa pentru țără terță, în cazul de față, China – 4.70 %.
 8. Astfel, am aflat care este taxa care se va aplica produsului meu – 4.70%.
 9. Pentru a calcula mai exact datoria vamală pe care o datorez, calculul devine mai complicat, întrucât trebuie să ținem cont de mai mulți parametri, cum ar fi: greutate, contingent, TVA, accize etc.

!Acest calcul este unul complex ce este făcut de biroul vamal, însă în momentul în care achiziționăm anumite bunuri ne pot interesa următoarele:

< 10 euro: nu se percep taxe;

10 – 150 euro: se plătește doar TVA;

> 150 euro: se percep TVA și taxe vamale.

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta:

comercial@euroccoper.ro

+40.256.380.727